5.0
( On 5 )

On col·locar l'apiari?

person Posted By: Equipo de www.mundoabejas.com list In: Health & Beauty On: comment Comment: 0 favorite Hit: 38710

Principals factors a tenir en compte

Tant es tracti d'un apiari per a l'apicultura com a aficionat o hobbista o una explotació apícola professional, haurem de tenir en compte uns factors indispensables a l'hora de triar l'emplaçament adequat per al nostre abellar.

Hem de tenir present que el lloc en el qual instal·lem l'abellar ha de reunir un conjunt de característiques que ho facin adequat perquè les abelles tinguin les condicions propícies per pecorear, per produir mel i recol·lectar pol·len, produir gelea reial, pròpolis, etc.

Primerament, tindrem en compte el conjunt de normatives i la legalitat que és indispensable complir en la zona administrativa a la qual pertanyi la zona on ubicarem el nostre apiari. En aquest aspecte, podeu enviar-nos un email a info@mundoabejas.com per indicar-la vostra consulta.

Els punts que recomanem tenir en compte són:

- La seguretat de l'apicultor i de tercers (persones i animals): en la mesura del possible, cal informar de manera visible l'existència d'un apiari amb abelles. Per exemple, podem instal·lar cartells de "ATENCIÓ ABELLES TREBALLANT", "PRECAUCIÓ ABELLES", "ATENCIÓ ABELLES". És important que aquests cartells puguin indicar també el telèfon de contacte de l'apicultor i el número de registre de l'abellar. D'aquesta manera, podem demostrar que hem marcat adequadament el perímetre de l'abellar i hem avisat correctament i sense cap dubte l'existència d'el apiari. Tota persona aliena que hagi entrat a la zona on hi ha les arnes ho ha fet sota la seva responsabilitat ja estava avisada que en aquest emplaçament hi havia un apiari. Aquest és un factor important a l'hora de respondre per les responsabilitats de les quals ha de respondre el titular de l'explotació apícola.

A més, en el cas que l'orografia, les normatives locals i la nostra economia ho permeti, podem protegir físicament el perímetre de l'entrada de l'abellar mitjançant tanques, reixes o altres elements permesos. D'aquesta manera, tant persones com animals no podran accedir sense permís a l'apiari. Aquesta és una opció que implica una major inversió i pot ser que requereixi de permisos emesos per les autoritats administratives de la zona.

- Tenir en compte la climatologia de el lloc: haurem d'evitar aquells llocs que siguin massa humits. En el cas de trobar-se en zones de molta calor, l'ideal seria col·locar el apiari en zones ombrejades. Cal estudiar la possibilitat d'utilitzar tendals per donar ombra o "tendals vela". En èpoques de molta calor, pot ser una opció a valorar. En el cas de zones amb molt de vent, haurem de trobar llocs que es protegeixin de les grans ratxes de vent (o fixar els ruscs i les seves parts tenint en compte la força de vent de la zona). També seria una bona opció plantar arbustos o plantes que ajuden a protegir als ruscos d'el vent. Els arbustos o plantes han de ser flora autòctona i hem d'estar segurs que puguem plantar-les a la zona, seguint la normativa local.

- Font d'aigua que es regeneri constantment: les abelles, com tot ésser viu, necessita d'aigua per viure. Per tant, cal comptar amb una font d'aigua potable que es regeneri constantment. Cal tenir en compte que les aigües estancades poden arribar a ser no aptes per beure, poden arribar a contaminar i provocar malalties a les abelles. En una altra entrada de l'bloc us ensenyarem com construir una font d'aigua per al apiari. És important que la font d'aigua estigui relativament a prop de l'apiari (no més lluny de 200 metres) ja que com més a prop estigui la font d'aigua de l'apiari més energies dedicaran les abelles a recol·lectar nèctar i pol·len.

- Fauna i flora de la zona: si és possible, triarem la ubicació de l'apiari en una zona en què hi hagi abundància de flors. Les flors són molt importants per a les abelles ja que les abelles pecoreadoras recullen nèctar i pol·len de les flors. El radi d'acció de les abelles és d'entre 2 i 3 quilòmetres, per tant, serà molt recomanable que hi hagi una abundància de flors a la seva zona de pecoreo. Cal tenir en compte que la vida de les abelles obreres està directament lligada als quilòmetres recorreguts a l'hora de recol·lectar nèctar i pol·len (vol d'anada i vol de tornada). En èpoques de floració, les abelles obreres poden viure únicament uns 42 dies mentre que en èpoques de tardor i hivern poden arribar a viure fins a 180 dies.

A més, si tenim una bona floració a la zona en què hem situat el abellar, les abelles tindran un rendiment molt més gran en la producció de mel, pol·len, pròpolis, cera, etc.

- Tenir en compte el terreny: cal col·locar les arnes com a mínim a 20 cm d'alçada de terra. L'ideal és que el sòl estigui net, és a dir, sense herba alta, matolls i altres vegetació que entorpeixi el vol de les abelles ni faciliti que insectes com formigues i rosegadors puguin penetrar en els ruscs. No es recomana utilitzar cap tipus de pesticida per eliminar les herbes, ja que això pot fer mal a les abelles. Si cal segar l'herba o treure matolls d'herba o matolls, sempre caldrà seguir les normes i les lleis que regeixin la zona en concret.

- L'orientació de l'abellar respecte a la sortida de sol: és una bona recomanació que orientem l'abellar i les arnes tenint en compte la sortida de sol. Si els primers raigs de sol arriben com més aviat millor a l'entrada del rusc (piquera) llavors les abelles es posaran a treballar abans (la temperatura també serà un factor que les abelles tindran en compte a l'hora de començar a treballar).

- Col · locar cada rusc de manera individual i amb una base estable: sigui quin sigui el mètode utilitzat per a col·locar rusc a terra, la base ha de ser estable i tenir en compte l'orografia de el terreny. La base de col·locació del rusc pot ser de pedra, de ciment, de maó ... sempre respectant l'entorn i la sostenibilitat, i les normatives aplicables a cada zona.

- Protecció de les arnes davant de possibles robatoris o actes vandàlics: depenent del apartada que estigui la zona on hem instal·lat el apiari, l'abellar podrà ser més o menys propici a patir robatoris. Els robatoris poden ser robatoris de ruscs, robatoris de bresques amb pol·len i mel, robatoris d'abelles, etc. Seria molt interessant comptar amb un sistema de vigilància de l'abellar, un sistema d'alarma per protegir el apiari, o un sistema de GPS per seguir als lladres amb el material robat i informar la policia d'on està exactament el material robat.

Equip de Mundoabejas.com

Comments

No comment at this time!

Leave your comment

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password